Výzva na predkladanie ponúk

Dátum vyhlásenia výzvy: 9.6.2020

Lehota na predkladanie ponúk: 16.06.2020 do 12:00 hod.

Pozvánka na verejné zasadnutie OZ v Ratke 29.11.2019 o 15:30

Voľby do NR SR 2020

Divadelné predstavenie LETUŠKY v Kultúrny dom Ratka dňa 19.10.2019 o 14:00

Projekt “Tolerancia, partnerstvo, rozvoj 2019 - Budúcnosť Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

info_template_sk.pdf
Európa pre občanov

3. Opakovaná výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

VO Mólo.pdf
Výzva na predkladanie ponúk

Vyjadrenie obce k projektu_Ratka.docx
Spolupráca Občianske združenie MADOM

info_template_sk_MADOM.pdf
Projekt “Európska diskusia - Budúcnosť Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Oznámenie o povinnosti nahlasovania domácich zab íjačiek.pdf
Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiekWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.