Divadelné predstavenie LETUŠKY v Kultúrny dom Ratka dňa 19.10.2019 o 14:00

Projekt “Tolerancia, partnerstvo, rozvoj 2019 - Budúcnosť Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

info_template_sk.pdf
Európa pre občanov

3. Opakovaná výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predkladanie ponúk

VO Mólo.pdf
Výzva na predkladanie ponúk

Vyjadrenie obce k projektu_Ratka.docx
Spolupráca Občianske združenie MADOM

info_template_sk_MADOM.pdf
Projekt “Európska diskusia - Budúcnosť Európy” financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanov

Oznámenie o povinnosti nahlasovania domácich zab íjačiek.pdf
Povinnosť nahlasovania domácich zabíjačiekWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.