Elektronická adresa na doručenie oznámenia VUC

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena  a náhradníka do okrskovej volebnej komisie volieb do orgánov samosprávnych krajov 2017:
starosta.ratka@gmail.com

Október mesiac úcty k staršímWeb stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.